-8%
950,000  870,000 
-3%
355,000  345,000 
-21%

Thuốc diệt mối

Thuốc diệt trừ mối PMC 90

120,000  95,000 
-17%
30,000  25,000 
-3%
990,000  960,000 
-11%
450,000  400,000 

Thuốc diệt mối

Bả diệt mối Xterm